Eerste leerjaar B

< terug naar overzicht.

Deze richting biedt op een aangepast tempo de basisvorming voor taal en rekenen aan. Er wordt gestart op het niveau 5de/6de leerjaar. De klasgroepen zijn klein en de leerlingen worden er nagenoeg persoonlijk begeleid. Naast het verhogen van de taal- en wiskundekennis willen we deze leerlingen meer zelfvertrouwen geven en zetten we sterk in op de ontplooiing van hun talenten. Naast de verplichte vorming kunnen de leerlingen twee keuzes maken uit de lijst van keuzemodules. Deze modules geven de kans aan de leerlingen om te ontdekken of de leerstof die in die module aangeboden wordt iets voor hen is. Dit 'proeven' van een vak is bedoeld als steun voor het kiezen van een opleiding in het tweede jaar B.
Nuttig om weten: wie 1B gevolg heeft, krijgt op het einde van het schooljaar het getuigschirft basisonderwijs. 
Een lessenpakket van één week bestaat uit 32 uren en wordt als volgt verdeeld en deels door de leerling zelf gekozen.

 

27 lesuren algemene vorming

Engels 1 STW001
Frans 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Natuur en ruimte 3 STW002
Beeld 1
Muziek 1
Maatschappelijke vorming 3
Lichamelijke opvoeding 2 STW003
Godsdienst 2
Techniek 4
Totaal 27

 

1 lesuur leer- en leefsleutels

Leersleutels

Via leersleutels (cursus leren leren) willen we de leerlingen helpen een goede studiehouding en -methode aan te leren. Naast de handige tips, speelt het plannen van taken, toetsen en examens in deze lessen een belangrijke rol. Ook is het belangrijk dat de leerlingen hun eigen manier van leren onder de loep nemen en bij kunnen sturen waar nodig.

Leefsleutels

Via leefsleutels willen we het sociale en emotionele van onze leerlingen bevorderen. Dit doen we door specifieke aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en bevorderen van het klas- en groepsklimaat. Ook proberen we onze leerlingen bewust leren omgaan met specifieke thema’s zoals pesten, vriendschap, diversiteit, conflicten, groepsdruk …

 

4 lesuren keuze (2 verschillende modules vrij te kiezen, elk 2 lesuren per week)

1. Verzorging

Een goede verzorgende kent de kneepjes van het vak. Bij het verzorgen van een kind, een patiënt of een oudere houden we rekening met heel veel factoren. Je ontdekt het menselijk lichaam en leert al enkele verzorgende handelingen bij jezelf en een klasgenoot.

2. Voedingsatelier

In de module voeding zet je je eerste stappen in de keuken. De bereiding van een gezonde maaltijd staat centraal. Doorheen de lessen ontdek je stap voor stap verschillende hulpmiddelen in de keuken, leer je diverse ingrediënten kennen en hanteer je uiteenlopende bereidingsmethodes.

3. Office ICT

Een bedrijf kan niet zonder ICT. In alle taken in de administratie is de pc nabij. Je leert in deze module aan de hand van de office-pakketten hoe je administratieve taken goed en efficiënt kan afwerken. Je leert werken met tekstverwerking, rekenbladen en presentatieprogramma's.

4. Nederlands (enkel mogelijk na overleg met de school)

Om goed mee te volgen is het heel belangrijk dat je  goed begrijpt wat er gezegd en gevraagd wordt in de les, in je handboek, op een toets of examen. Deze module is er speciaal op gericht om je kennis van het Nederlands te vergroten. We starten op jouw niveau en werken aan de delen waar jij het meest nood aan hebt: spelling, woordenschat, lezen, luisteren, spreken of schrijven.
Deze module wordt altijd gekozen in overleg met de school. Het is de bedoelig jou zo snel mogelijk klaar te stomen om te kunnen instappen in een andere module naar keuze.

< terug naar overzicht.

Contact

Deken Jonckheerestraat 16/1
  8560 Wevelgem
056 41 42 76
secretariaat@spwe.be

Sociale media