Eerste leerjaar A

< terug naar overzicht.

De leerlingen die starten in 1A krijgen een brede algemene basisvorming. Daarin wordt de voorziene leerstof grondig verwerkt en wordt in een beperkt aantal vakken de leerstof uitgebreid of verdiept. Tijdens de voorziene lestijden is er voldoende tijd om te herhalen en in te oefenen.
Een lessenpakket van één week bestaat uit 32 uren en wordt als volgt verdeeld en deels door de leerling zelf gekozen.

 

27 lesuren algemene vorming

Engels 1 STW001
Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2 STW002
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Muziek 1 STW003
Mens & samenleving 2
Lichamelijke opvoeding 2
Godsdienst 2
Techniek 2
Totaal 27

 

1 lesuur leer- en leefsleutels

Leersleutels

Via leersleutels (cursus leren leren) willen we de leerlingen helpen een goede studiehouding en -methode aan te leren. Naast de handige tips, speelt het plannen van taken, toetsen en examens in deze lessen een belangrijke rol. Ook is het belangrijk dat de leerlingen hun eigen manier van leren onder de loep nemen en bij kunnen sturen waar nodig.

Leefsleutels

Via leefsleutels willen we het sociale en emotionele van onze leerlingen bevorderen. Dit doen we door specifieke aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en bevorderen van het klas- en groepsklimaat. Ook proberen we onze leerlingen bewust leren omgaan met specifieke thema’s zoals pesten, vriendschap, diversiteit, conflicten, groepsdruk …

 

4 lesuren keuze (2 verschillende modules vrij te kiezen, elk 2 lesuren per week)

1. STEM - projecten

In deze module krijg je een waaier aan exact-wetenschappelijke, technologische, wiskundige en ontwerpcomponenten aangeboden. Je wordt uitgedaagd om in kleine groepjes of zelfstandig oplossingen te bedenken voor verschillende problemen en wel op een milieubewuste en creatieve manier. In de STEM-lessen word je aangespoord om te durven experimenteren en zelf op ontdekking te gaan: leren programmeren, de nieuwste technologieën uitproberen, enz. Op deze manier word je ondergedompeld in een wereld vol wetenschappelijke vakken en robotica. Ben je wiskundig aangelegd en gefascineerd door wetenschap en techniek, dan is deze module vast iets voor jou!

2. Ondernemen

In de module ondernemen verken je projectmatig 2 domeinen. In een eerste domein ontdek je aan de hand van eigen onderzoeksvragen de verschillende aspecten van het dagelijkse economische leven. Als consument leer je hoe duur het leven is en welke elementen het gezinsbudget bepalen. Het tweede domein brengt je in het leven van een ondernemer. Je zet een eigen zaak op en leert aan de hand van een eigen onderneming de verschillende aspecten van ondernemerschap kennen.

3. Sociale wetenschappen

Wie ben ik? Wie ben ik in mijn gezin? Wie ben ik in onze maatschappij? Wie ben ik in de wereld? Elke dag komen we in contact met onszelf en met anderen. In sociale wetenschappen verken je de sociale relaties die we dagdagelijks aangaan. Via onderzoeksvragen pluis je zelf uit hoe we als mens bestaan en hoe we omgaan met anderen.

4. Sport

In de module sport leer je nieuwe sporten kennen en diep je de klassieke sportdisciplines technisch verder uit. De nieuwe sporten die o.a. aan bod komen, zijn klimmen, oriëntatielopen, reddend zwemmen, mini-tennis, fitness, squash, baseball en flagfoot. De klassieke sporten zijn zwemmen (verschillende stijlen en keerpunten), gymnastiek (aanleren van enkele moeilijkere technieken), basketbal, volleybal, handbal, badminton, voetbal en ritmiek. Voor deze module ben je fysiek in heel goede conditie en wil je presteren op sportief vlak. Je lichaam verdraagt veel sportieve inspanningen, je recupereert lichamelijk snel, je hebt een sterk doorzettingsvermogen en je houdt van een stevige sportieve uitdaging.

5. Kunst en creatie

Kunst en creatie gaat verder dan de lessen plastische opvoeding en muziek, het speelt in op diversiteit en verbindt mensen met elkaar. Je onderzoekt en ervaart beeld, dans, drama, media en muziek. Deze verschillende expressievormen komen samen en je zoekt nieuwe mogelijkheden om je hiermee uit te drukken. Je oefent en ontwikkelt verschillende artistiek-creatieve vaardigheden.

6. Voedingsatelier

Voedingsatelier is een heel praktische module, waarbij je de eerste stappen zet in het bereiden van maaltijden. Je verkent de verschillende maaltijden van ontbijt tot avondmaal. Hierbij hebben we ruime aandacht voor gezonde voeding. Je werkt met verschillende ingrediënten, hanteert meerdere hulpmiddelen en leert tal van bereidingswijzen.

7. Office IT

In een bedrijfscontext is het gebruik van een computer niet meer weg te denken. De pc wordt voor allerhande taken ingezet. De module Office – ICT biedt jou de kans om de pc efficiënt in te zetten bij allerhande taken. Dit betekent het leren kennen en gebruiken van hardware en het gebruiken van een besturingsprogramma. Daarnaast verdiep je je in tekstverwerking, presentatiesoftware en rekenbladen.

8. Toegepaste wiskunde/wetenschappen

In deze module ga je verder met de inzichten die je in de algemene vorming voor wetenschappen en wiskunde hebt opgedaan. Nu probeer je deze inzichten toe te passen in het dagelijkse leven en onderzoek je ook (natuur)wetenschappelijke fenomenen. Je wordt als leerling uitgedaagd om biologische, fysische en chemische vraagstukken te beantwoorden, alleen of in team. Je wetenschappelijke en wiskundige kennis zal hierbij zeker van pas komen. Je gaat zelf aan de slag, onder begeleiding van de leerkracht, om op die manier je vaardigheden aan te scherpen.

9. Taalatelier

Een taal leeft vooral door ze te gebruiken! In deze module ga je aan de slag met het Frans en het Engels. De basis voor deze moderne vreemde talen wordt gelegd in de algemene vorming (3 uur Frans, 1 uur Engels); tijdens deze module kan je de talen vooral praktisch toepassen. Je wordt uitgedaagd om je in verschillende communicatieve situaties uit de slag te trekken, zowel mondeling als schriftelijk. Communiceren in het Frans en in het Engels: met elkaar, met native speakers, in de klas, online. Naast spreek- en schrijf-durf bevorderen we natuurlijk ook grammaticale correctheid en uitbreiding van je woordenschat in de vreemde talen.

10. Nederlands (enkel mogelijk na overleg met de school)

Tijdens deze module werk je aan je kennis van het Nederlands als onderwijstaal. Om in het secundair onderwijs goed te kunnen meevolgen, is het belangrijk dat je alles goed begrijpt: wat gezegd en gevraagd wordt in de les, de teksten in je handboek, de oefeningen, de vragen op toetsen en examens. Je moet jezelf ook goed kunnen uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling. We bepalen van elke leerling het niveau waarop je start en werken op die basis verder door actief met de taal aan de slag te gaan. We leggen die klemtonen waar jij het meeste nood aan hebt (spelling, woordenschat, grammatica, lezen, luisteren, spreken, schrijven).
Deze module wordt altijd gekozen in overleg met de school. Het is de bedoelig jou zo snel mogelijk klaar te stomen om te kunnen instappen in een andere module naar keuze.

< terug naar overzicht.

Contact

Deken Jonckheerestraat 16/1
  8560 Wevelgem
056 41 42 76
secretariaat@spwe.be

Sociale media