Tweede leerjaar A

< terug naar overzicht.

De leerlingen uit 1A of 1Au krijgen in 2A 25 lesuren basisvorming en kiezen één basisoptie. Naast die basisoptie krijgen zij aanvullend twee lesuren waarvoor zij afhankelijk van de basisoptie een keuze moeten maken. De verschillende basisopties 2A die wij aanbieden worden hieronder elk afzonderlijk uitgelegd. De basisopties sluiten aan op het aanbod in onze tweede graad. 

 

25 lesuren algemene vorming

Engels 2 STW001
Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 1 STW002
Techniek 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Muziek 1 STW003
Beeld 1
Lichamelijke opvoeding 2
Godsdienst 2
Totaal 25

 

5 lesuren basisoptie

1. Economie en organisatie

In de basisoptie economie en organisatie wakkeren we de ondernemerszin bij leerlingen aan en geven we hen inzicht in de economische spelers in onze samenleving. Via onderzoeken en toepassingen leren we het keuzegedrag van mensen in de economie ontdekken. Het werken met de pc krijgt hier een centrale plaats. Door het belichten van actuele fenomenen krijgen leerlingen inzicht in het economische nieuws. Via een eigen project zullen leerlingen ondervinden wat een eigen onderneming hebben betekent.

2. Maatschappij en welzijn

In de basisoptie maatschappij en welzijn leren de leerlingen om een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen en dit zowel vanuit een menselijke als vanuit een natuurwetenschappelijke benadering. Daarnaast verwerven ze inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Ook leren de leerlingen om kritisch om te gaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Verder is er ook veel aandacht voor het toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties. Een optie met heel wat mogelijkheden en vaardigheden die in een later leven onmiskenbaar belangrijk zullen zijn.

 

2 lesuren differentiatiepakket

Bij het kiezen van een differentiatiepakket moet je er rekening mee houden dat je gekozen pakket niet hetzelfde kan zijn als wat je kiest bij de basisoptie.
Sommige keuzes hieronder zijn ook niet combineerbaar met een basisoptie van hierboven.

1. Economie en organisatie

In het keuzegedeelte economie en organisatie worden een deel van de inhouden van de basisoptie economie en organisatie behandeld. Je krijgt er meer inzicht in de economische aspecten van onze maatschappij. Dit keuzegedeelte sluit aan bij het vak mens en maatschappij.

Als je de basisoptie economie en organisatie kiest, kan je niet kiezen voor dit keuzegedeelte.

2. Sociale Wetenschappen

In het keuzegedeelte sociale wetenschappen worden een deel van de inhouden van de basisoptie maatschappij en welzijn behandeld. Jezelf als persoon, jezelf in verhouding met je omgeving en de maatschappij zijn kernelementen van dit keuzegedeelte. Je verwerft er inzichten in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Dit keuzegedeelte sluit aan bij het vak mens en maatschappij.

Als je de basisoptie maatschappij en welzijn kiest, kan je niet kiezen voor dit keuzegedeelte.

3. Moderne talen

In het keuzegedeelte moderne talen ga je aan de slag in het Frans, Engels en Nederlands. De kennis die in de algemene vorming van deze vakken werd opgebouwd, wordt in verschillende situaties praktisch toegepast. Er worden overeenkomsten en verschillen tussen de talen ontdekt en het inzicht in taal wordt vergroot. Leerlingen mogen creatief aan de slag gaan met taal en genieten vaak van taal in al haar vormen.

4. Sport

In het keuzegedeelte sport leer je nieuwe sporten aan en ga je verschillende sporttakken verder uitdiepen. Je versterkt je sport niet alleen sporttechnisch. Sport wordt in dit keuzegedeelte ook wetenschappelijk benaderd.

5. STEM

In dit keuzegedeelte zetten we in op een een waaier aan exact-wetenschappelijke, technologische, wiskundige en ontwerpcomponenten aangeboden. Je wordt uitgedaagd om in kleine groepjes of zelfstandig oplossingen te bedenken voor verschillende problemen en wel op een milieubewuste en creatieve manier. Je wordt aangespoord om te durven experimenteren en zelf op ontdekking te gaan: leren programmeren, nieuwe

technologieën uitproberen, enz. Dit keuzegedeelte sluit aan op de vakken natuurwetenschappen, wiskunde en techniek.

6. Beeld en muziek

Dit keuzegedeelte vertrekt vanuit de vakken beeld en muziek maar wil die afzonderlijke vakken overstijgen. Dit keuzegedeelte speelt in op diversiteit en zoekt om mensen te verbinden met elkaar. Je onderzoekt en ervaart beeld, dans, drama, media en muziek. Deze verschillende expressievormen komen samen en je zoekt nieuwe mogelijkheden om je hiermee uit te drukken. Je oefent en ontwikkelt verschillende artistiek-creatieve vaardigheden.

7. Wetenschappen

In het keuzegedeelte wetenschappen worden heel wat onderzoeksprojecten en experimenten voor fysica, biologie en chemie uitgevoerd. Zo worden de vaardigheden en kennis die in de algemene vorming geleerd werden toegepast. Leerlingen ontdekken dat heel wat verschijnselen uit ons dagdagelijks leven te maken hebben met natuurwetenschappen en dat er heel wat verbanden zijn tussen fysica, biologie en chemie.

 

< terug naar overzicht.

Contact

Deken Jonckheerestraat 16/1
  8560 Wevelgem
056 41 42 76
secretariaat@spwe.be

Sociale media