Leerlingenraad

Op onze school is er een leerlingenraad actief. De leden worden door de leerlingen via heuse verkiezingen verkozen.

Samen met de klasverantwoordelijken vormen de leden van de leerlingenraad een netwerk. En via die leerlingenraad hebben leerlingen inspraak op school.

Op de vergaderingen wordt het reilen en zeilen van de school besproken. Ze formuleren voorstellen aan de directie om het welbevinden van de leerlingen nog te verbeteren.

Daarnaast geeft de leerlingenraad, op vraag van de directie of op eigen initiatief, advies over onderwerpen die voor de leerlingen van belang zijn. Er zetelen ook 2 leden van de leerlingenraad in de schoolraad.

Zo werkt de leerlingenraad actief mee aan ‘Samen school maken in beweging’.

De leerlingenraad organiseert ook zelf leuke activiteiten en brengt zo de nodige animo in de school. De dag van de jeugdbeweging, de hapjes van de maand, de rodeneuzenweek, de vriendschapsweek en een kleurenweek zijn daar voorbeelden van.

Leerlingenraad1 Leerlingenraad2 Leerlingenraad2

Contact

Deken Jonckheerestraat 16/1
  8560 Wevelgem
056 41 42 76
info@spwe.be

Sociale media